0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta internetowa - Współpraca polskich i niemieckich miast

Szanowni Państwo,

Instytut Spraw Publicznych, Deutsches Polen-Institut w Darmstadt oraz Związek Miast Polskich zapraszają Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Badanie jest częścią realizowanego przez nas w Polsce i Niemczech projektu pt. Polsko-niemieckie partnerstwa miast: fakty, potencjał, wyzwania, którego głównym celem jest zbadanie przebiegu kooperacji, jej powodów, natężenia, motywacji, jak i szans oraz wyzwań związanych z podjęciem i kontynuowaniem kontaktów z miastem partnerskim. Ogólnopolski i ogólnoniemiecki zasięg badania pozwoli na poznanie opinii miast różnej wielkości, z różnych regionów kraju i o różnej dynamice prowadzenia współpracy międzynarodowej. Mamy nadzieję, że wyniki badania będą inspiracją dla dalszej współpracy.

Ankieta jest skierowana do przedstawicieli urzędów miast, które prowadzą współpracę (w jakiejkolwiek formie) z miastem w Niemczech. Państwa udział w ankiecie pozwoli nam na zebranie niezbędnych informacji do realizacji naszego projektu.

Czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety nie powinien przekroczyć 15 minut.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Na podstawie wyników ankiety w kwietniu 2020 roku. opublikowany zostanie raport poświęcony współpracy miast z Polski i Niemiec

Bieżące informacje o projekcie, a następnie wyniki badań znajdą Państwo na stronie internetowej.